info@agrowork.gr | 6948381825

Πολιτική απορρήτου

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ο παρών δικτυακός τόπος και οι ωηφιακές υπηρεσίες που περιλαμβάνει δημιουργήθηκε από την ομάδα της agrowork.gr. Σκοπός της agrowork.gr είναι, μεταξύ άλλων, η εύρεση και η αντιστοίχιση των κατάλληλων θέσεων εργασίας για κάθε της υποψήφιο εξασφαλίζοντας όλες τις κατάλληλες εργασιακές συνθήκες. Ταυτόχρονα παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης και εκπαίδευσης όλων των μελών του αγροτικού τομέα σε προηγμένες μορφές καλλιέργειας καθώς μέσω της πλατφόρμας μας θα δημιουργηθούν διάφορα εκπαιδευτικά ψηφιακά σεμινάρια με την συμβολή έμπειρων στελεχών του αγροτικού τομέα.

H χρήση του διαδικτυακού χώρου καθώς και των υπηρεσιών της διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η παραμονή του επισκέπτη στη ιστοσελίδα και η χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών της καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων. Η aGRowork σέβεται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων σας και συμμορφώνεται με την εθνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Παρακάτω ακολουθούν χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή χρησιμοποιείτε κάποια από τις υπηρεσίες μας

1. Στοιχεία επικοινωνίας Υπευθύνου επεξεργασίας

Η aGRowork είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο εκτελών την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με το νόμο και με διαφανή τρόπο. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για θέμα που αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφωνου και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα εξής:
Τηλ:+30 6948381825
email: info@agrowork.gr

Όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ταξινομούνται ή μπορούν να ταξινομηθούν άμεσα ή έμμεσα και μέσω αυτών μπορεί να ταυτοποιηθεί κάποιο φυσικό πρόσωπο , ισχύει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων της Ε.Ε. («Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», γνωστός και ως «GDPR») καθώς και ο Νόμος 4624/2019 («Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»).

2. Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε.

H aGRowork συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά και άλλα δεδομένα που αφορούν φυσικά πρόσωπα (σημερινών, πρώην ή μελλοντικών εταιρικών πελατών).

Η aGRowork  μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί τους ακόλουθους τύπους δεδομένων:

 • ονοματεπώνυμο,
 • διεύθυνση κατοικίας – εργασίας,
 • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),
 • τηλεφωνικό αριθμό,
 • βιογραφικό,
 • όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για τους λογαριασμούς που δημιουργούνται σε αυτόν τον ιστότοπο
 • ιστορικό απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων εργασίας και των εταιρικών επωνυμιών
 • συμπεριφορά και προτιμήσεις αναζήτησης εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής των αναζητήσεων που κάνουν οι επισκέπτες σε αυτόν τον ιστότοπο
 • πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές που ένας επισκέπτης χρησιμοποίησε για να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο (όπως τη διεύθυνση IP και τη συσκευή, το πρόγραμμα περιήγησης και τον τύπο του λειτουργικού συστήματος και άλλες πληροφορίες υποστήριξης του λειτουργικού συστήματος)
 • σελίδες και διευθύνσεις URL που παραπέμπουν τους επισκέπτες σε αυτόν τον ιστότοπο και σελίδες και διευθύνσεις URL στις οποίες οι επισκέπτες βγαίνουν όταν φεύγουν από αυτόν τον ιστότοπο
 • ημερομηνίες και ώρες επισκέψεων σε αυτόν τον ιστότοπο
 • γενική γεωγραφική τοποθεσία (όπως χώρα και πόλη) από την οποία ένας επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο

Η aGRowork δεν επιδιώκει τη συλλογή προσωπικών δεδομένων που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή την ιδιότητα μέλους συνδικαλιστικών οργανώσεων ή γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό τον μοναδικό προσδιορισμό ενός φυσικού προσώπου, δεδομένα σχετικά με την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός φυσικού προσώπου.

3. Σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, νομική βάση

O διαδικτυακός τόπος της aGRowork καθώς και οι ψηφιακές της υπηρεσίες παρέχουν σε κάθε επισκέπτη/χρήστη και σε κάθε εγγεγραμμένο χρήστη τη δυνατότητα ενημέρωσης σε αγροτικού ενδιαφέροντος θέματα και αναζήτησης εργατικού δυναμικού. Για την χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών της θα πρέπει να γνωστοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα (δημιουργία λογαριασμού για αίτηση εργασίας και δημιουργία λογαριασμού για προσθήκη αγγελιών εργασίας) προκειμένου να συνδεθείτε και να ταυτοποιηθείτε ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Τα δεδομένα αυτά υπόκεινται στην εκ μέρους μας επεξεργασία για την κατά νόμο παροχή των διαθέσιμων πληροφοριών και της εκάστοτε παρεχόμενης υπηρεσίας

4. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι προσωπικές πληροφορίες παρέχονται από εσάς απευθείας, είτε γραπτώς, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μέσων, είτε προφορικώς, για τους σκοπούς που αναφέρονται αναλυτικά όπως για παράδειγμα όταν εσείς:

 • Δημιουργείται λογαριασμό για αίτηση εργασίας ή δημιουργείται λογαριασμό για προσθήκη αγγελιών εργασίας.
 • Συμπληρώνετε και υποβάλλετε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της aGRowork.
 • Αποστέλλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην aGRowork
 • Επικοινωνείτε τηλεφωνικά με την aGRowork.
 • Συμπληρώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία στις λίστες συμμετοχής σεμιναρίων της aGRowork.
 • Παρέχετε στην aGRowork τις προσωπικές σας πληροφορίες με σκοπό να λαμβάνετε ενημερώσεις (newsletters) σχετικά με δραστηριότητες – δράσεις, σεμινάρια, νέες υπηρεσίες και πρωτοβουλίες της.
 • Πλοηγείστε στον ιστότοπο της aGRowork.

5. Βάση Επεξεργασίας

Συναίνεση

Η aGRowork  επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την περίπτωση 1α) του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ στις περιπτώσεις που απαιτείται η δική σας ρητή, ελεύθερη και μετά από πλήρη ενημέρωση συναίνεση.

Όταν μία τέτοια συναίνεση είναι απαραίτητη για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας και εσείς αποφασίζετε να μη τη χορηγήσετε, η aGRowork δεν θα μπορεί να σας παράσχει τις υπηρεσίες και τις πληροφορίες για την παροχή των οποίων είναι απαραίτητη η συναίνεσή σας. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων συναρτάται με τη συναίνεσή σας, εσείς μπορείτε να την αποσύρετε οποτεδήποτε, χωρίς όμως να αίρεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε της απόσυρσης

6. Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας – Περίοδος Διατήρησης.

Τα  προσωπικά δεδομένα διατηρούνται από την aGRowork  για όσο χρονικό διάστημα αυτό απαιτείται και είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Οι πληροφορίες εγγραφής, βιογραφικού σημειώματος και αιτήσεων εργασίας των επισκεπτών του ιστοτόπου αποθηκεύονται μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία λήγει η σύμβαση μεταξύ μας ή όταν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα μας ζητήσει να διαγράψουμε τα δεδομένα του.

Τα προσωπικά δεδομένα για τα μηνύματα e-mail σύστασης θέσεων εργασίας και τα μηνύματα e-mail μάρκετινγκ διατηρούνται μέχρις ότου το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα καταργήσει την εγγραφή από τέτοια μηνύματα e-mail. Τα επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας για τις Επιχειρηματικές Επαφές διατηρούνται μέχρι να μας ζητήσουν να διαγράψουμε τα δεδομένα τους. Όλα τα άλλα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τις Επιχειρηματικές Επαφές που είναι τρέχοντες πελάτες και επιχειρηματικοί εταίροι αποθηκεύονται μέχρι να λήξει η σύμβαση μεταξύ μας

7. Πώς χρησιμοποιούμε τα «cookies»

Όπως και οι περισσότεροι ιστότοποι, χρησιμοποιούμε cookies, για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία «ζητούν» την άδεια να αποθηκευτούν από το πρόγραμμα περιήγησης στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή των χρηστών, στο κινητό τηλέφωνο ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στο διαδίκτυο. Μόλις συμφωνήσετε, το αρχείο προστίθεται και το cookie βοηθά στην ανάλυση των δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται από τους επισκέπτες μιας ιστοσελίδας ή σας ενημερώνει όταν επισκέπτεστε ένα συγκεκριμένο ιστότοπο. Η aGRowork χρησιμοποιεί cookies για το σκοπό εξατομίκευσης της περιήγησης στον ιστότοπο και για την βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει. Τα cookies αποθηκεύουν ανώνυμες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα αν έχετε δει τον ιστότοπο από την κινητή συσκευή σας, πότε ή από ποια διεύθυνση IP. Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη (κινητή ή μη) συσκευή σας, αφού ενημερωθείτε για τις ρυθμίσεις απορρήτου και δώσετε τη συγκατάθεσή σας για κάθε κατηγορία αυτών. Τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης στην ιστοσελίδα της aGRowork δύνανται να έχουν πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες

8. Αποδέκτες – Παραλήπτες των δεδομένων

Στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, η aGRowork μοιράζεται τις προσωπικές πληροφορίες τις οποίες συλλέγει από τους επισκέπτες του ιστοτόπου της με εργοδότες, αγροτικούς συνεταιρισμούς και άλλες εταιρίες που αγοράζουν τις υπηρεσίες μας.

Όταν ένας επισκέπτης του ιστότοπου της aGRowork  υποβάλει αίτηση για εργασία σε μια εταιρεία μέσω αυτού του ιστοτόπου, οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν μπορεί να γίνουν μέρος της βάσης δεδομένων αυτής της εταιρείας. Ομοίως, εάν μια εταιρεία «κατεβάσει» ένα βιογραφικό σημείωμα από τη βάση δεδομένων βιογραφικών σημειωμάτων, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να γίνουν μέρος της βάσης δεδομένων αυτής της εταιρείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μοιραζόμαστε τις πληροφορίες ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων προς άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων και η χρήση των πληροφοριών αυτών από την εταιρεία θα υπόκειται στην πολιτική απορρήτου αυτής της εταιρείας και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη χρήση αυτών των πληροφοριών από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Οι εταιρείες αυτές μπορεί να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές για να επικοινωνήσουν απευθείας με τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα.

Μπορεί επίσης να μοιραστούμε προσωπικές πληροφορίες εντός της aGRowork και των συνεργατών της για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και για σκοπούς έρευνας και ανάλυσης, για την καλύτερη διαχείριση της υπηρεσίας, την πρόληψη ή τον εντοπισμό εγκλήματος. Σε περίπτωση που γνωρίσουμε ότι ένας πάροχος υπηρεσιών χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει προσωπικές πληροφορίες κατά τρόπο ασυμβίβαστο με αυτή Τέλος, οι προσωπικές πληροφορίες που έχουμε συλλέξει μπορεί να περάσουν σε τρίτους σε περίπτωση μεταβίβασης ιδιοκτησίας ή πτώχευσης ή άλλης εταιρικής αναδιοργάνωσης της aGRowork.

9. Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης

Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα των οποίων η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση μπορεί να αποσύρουν τη συγκατάθεση αυτή ανά πάσα στιγμή.

Ωστόσο, η aGRowork δεν θα είναι σε θέση να παρέχει ή να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ή επικοινωνίες μάρκετινγκ στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

10. Αποστολή newsletters

H aGRowork αποστέλλει ενημερώσεις (newsletters) σχετικά με δραστηριότητες – δράσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια, νέες υπηρεσίες και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει στα πρόσωπα εκείνα τα οποία έχουν συναινέσει σχετικώς. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνει ενημερώσεις από την aGRowork, μπορείτε να αποστείλετε σχετικό αίτημα διαγραφής σας από τη λίστα των αποδεκτών οποτεδήποτε χωρίς καμία αρνητική συνέπεια για εσάς.

11. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο παρών ιστότοπος περιέχει εικονίδια που δίνουν τη δυνατότητα μετάβασης σε εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες η aGRowork διαθέτει λογαριασμούς (Facebook, Instagram και LinkedIn). Οι πληροφορίες που επιλέγετε να δημοσιεύετε μέσω αυτών των εφαρμογών δεν υπόκεινται στην παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου, και η aGRowork δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που παρέχετε σε τέτοιου είδους ιστοτόπους και πλατφόρμες.

12. Ενημερώσεις της Δήλωσης περί Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων (ή Αλλαγές στην παρούσα δήλωση)

Τυχόν τροποποιήσεις στην παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο της aGRowork. Η τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευσή της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Γι’ αυτόν τον λόγο καλούμε (ή προτρέπουμε) τους επισκέπτες του ιστοτόπου μας  να παρακολουθούν  τακτικά (ή περιοδικά) αυτή την ιστοσελίδα, ώστε να ενημερώνεστε για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που η aGRowork συλλέγει.

13. Ασφάλεια των δεδομένων σας

Δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Εφαρμόζουμε τα κατάλληλα τεχνικά, διοικητικά, ηλεκτρονικά και φυσικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε την προστασία αυτών από προβλέψιμη απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καταστροφή, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και καταχρηστική διαβίβαση. Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σε διακομιστές σε ασφαλείς εγκαταστάσεις και εφαρμόζουμε διαδικασίες για τη διασφάλιση και την αποθήκευση δεδομένων. Η επισκεψιμότητα του δικτύου παρακολουθείται και φιλτράρεται από σύστημα τείχους προστασίας, ενώ τα δεδομένα σαρώνονται από λογισμικό τελευταίας τεχνολογίας για την προστασία από ιούς.

14. Άσκηση Δικαιωμάτων

Παράλληλα με το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης που μας χορηγήσατε, έχετε επίσης τα εξής δικαιώματα, εφόσον υφίστανται οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις:

● δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε, καθώς και σε πληροφορίες σχετικά με αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ,

● δικαίωμα διόρθωσης εσφαλμένων δεδομένων, καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ,

● δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας που αποθηκεύσαμε, σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ,

● δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας, σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ,

● δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ,

● δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ,

● δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση κατά την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης και της κατάρτισης προφίλ, σύμφωνα με το άρθρο 22 ΓΚΠΔ.

Η aGRowork είναι το ΝΕΟ ψηφιακό σημείο συνάντησης του πρωτογενή τομέα.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Τ: 6948381825
M: info@agrowork.com

Newsletter